aangifte-belasting.nl

Checklist Belastingaangifte

Checklist belastingaangifte

Voor u en uw eventuele fiscale partner

De volgende gegevens hebben wij van u nodig:

U kunt aanleveren wat op uw situatie van toepassing is. Bent u reeds klant bij ons? Dan hoeft u alleen die gegevens aan te leveren die bij ons nog niet bekend zijn.

 Naam, adres, postcode, woonplaats

 BSN- nummer

 Geboortedatum

 Gezinssituatie

 BSN- nummer, namen en geboortedatum kind (eren)

 Bij scheiding: echtscheidingsconvenant

 Voorlopige aanslag aangiftejaar

 Jaaropgave (n) loondienst(en) en/of uitkering(en)

 Overzicht overige inkomsten en uitgaven, bijvoorbeeld inkomen uit PGB- werkzaamheden

 WOZ- beschikking gemeente eigen woning die u in het aangiftejaar hebt ontvangen

 Jaaropgave hypotheek

 Afrekening notaris bij aan- en/of verkoop eigen woning

 Ontvangen alimentatie partner en/of kinderen

 Uitgegeven alimentatie partner en/of kinderen

 Bijdrage premiekoopwoning

 Als u reiskosten maakte per openbaarvervoer, openbaarvervoer-verklaring

 Betaalde premies lijfrente eventueel met polis

 Pensioenaangroei Factor A

 Overzicht saldo spaargeld, beleggingen en banktegoeden per 1 januari

 Overzicht van overige schulden per 1 januari

 Als u specifieke zorgkosten hebt, de betalingsbewijzende nota’s en/of bankafschriften en de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering

 Als u een voorgeschreven dieet volgt, de dieetverklaring van uw arts

 Als u studiekosten of andere scholingsuitgaven hebt, de betalingsbewijzende nota’s en/of bankafschriften en de kennisgeving van de ontvangen studie-financiering

 Als u giften hebt, de betalingsbewijzende nota’s en/of bankafschriften

 Alle overige zaken waarvan u denkt dat ze van belang kunnen zijn voor uw belastingaangifte

Belastingaangifte 2014

Wie is uw fiscale partner?

Of u een fiscale partner hebt, hangt af van uw situatie:

 U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap.

 U bent niet getrouwd, hebt geen geregistreerd partnerschap en er staat iemand op uw adres ingeschreven.

 Meerdere personen kunnen uw fiscale partner zijn, bijvoorbeeld: u bent getrouwd en er staat nog iemand anders op uw adres ingeschreven.

 Er staan gedurende het jaar meerdere personen op uw adres ingeschreven.

Hebt u maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kunt u ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Wonen u en uw partner niet in Nederland? Of woont 1 van u beiden niet in Nederland? Dan gelden er aanvullende regels.

Print Friendly, PDF & Email